WansaAPFirstKiss - May 28, 2017

WansaAPFirstKiss - May 28, 2017

#WansaAPFirstKiss - Napagtanto ni Anikka ang tunay na halaga ni Jerome sa buhay niya sa kagustuhang mapalaya ang sarili mula sa sumpa.

Date
May 28, 2017
About The Show
Wansapanataym is a fantasy-themed show which aims to teach children life's values and moral lessons. The show began airing in 1995, and has also produced a movie adaptation 1999.
Genre
Drama, Fantasy
Views
165,431

Comments (0)

Log in to comment