X
Orange Marmalade - Episode 12

Orange Marmalade - Episode 12

Tuluyan na kayang matanggap ng mga tao ang mga vampires na nasa paligid nila? May happy ending ba para kina Jeremy at Abby o mauulit lang ang kanilang tragic past?

Date
Jan 13, 2017
About The Show
300 years ago in the fantasy world, humans and vampires coexist. The vampires have evolved and no longer rely on human blood as food. Despite this, they are still feared and discriminated. In the present day, a socially outcast teenage girl hiding her true vampire identity is eager to settle down in her new city and live quietly. But things change when she accidentally kisses the neck of the most popular boy at her high school, whom she eventually falls in love with.
Genre
Romance, Fantasy, Asianovela
Cast
Gil Eun Hye, Lee Il Hwa, Lee Jong Hyun, Seolhyun, Song Jong Ho, Yeo Jin Goo
Views
69,501

Comments (0)

Log in to comment

Orange Marmalade - Episode 12

Tuluyan na kayang matanggap ng mga tao ang mga vampires na nasa paligid nila? May happy ending ba para kina Jeremy at Abby o mauulit lang ang kanilang tragic past?

Orange Marmalade - Episode 11

Natatandaan na ni Jeremy ang mga alaalang kasama niya si Abby, kahit ang mga alaala noon sa past life nila.

Orange Marmalade - Episode 10

Inalay ni Ma-ri ang kanyang buhay para kay Jae-min. Alam na rin ng buong school na may vampire na nag-aaral sa kanilang campus.

Orange Marmalade - Episode 9

Alam na ni Jae-min ang tunay na pagkatao ni Ma-ri. Nilabanan niya rin si Won-sanggu para mawala na ang lahi ng mga bampirang umiinom ng dugo ng tao.

Orange Marmalade - Episode 8

Isa nang ganap na bampira si Shi-hoo at alam na rin niya ang tunay na pagkatao ni Ma-ri.

Orange Marmalade - Episode 7

Inamin na ni Jae-min ang kanyang tunay na nararamdaman para kay Ma-ri.

Orange Marmalade - Episode 6

Dahil sa kanyang nararamdaman para kay Ma-ri, nag-desisyon si Jae-min na makipag-pustahan sa kanyang ama.

Orange Marmalade - Episode 5

Niligtas ni Ma-ri si Jae-min nang matuklaw ito ng ahas at hindi niya napigilang maging bampira nang matikman niya ang dugo nito.

Orange Marmalade - Episode 4

Mas naging malapit si Jeremy at Abby, matapos nilang aminin sa isa’t isa ang tunay nilang nararamdaman. Pero may nangyari kay Jeremy na susubok sa relasyon nilang dalawa.

Orange Marmalade - Episode 3

Hindi natuwa sina Abby at ang ina nito nang makita nila si Josef. Sa murang edad kasi, hindi napigilan ng kapatid niya na kumagat ng tao.
LOAD MORE