X
DuloNgKAILANMAN - Jan 18, 2019

DuloNgKAILANMAN - Jan 18, 2019

#DuloNgKAILANMAN - Naging susi ang walang hanggang pagmamahalan nina Inno (Joshua Garcia) at Eva (Julia Barretto) upang pigilan ang away ng kanilang mga pamilya.

Date
Jan 18, 2019
About The Show
After quite some time, childhood friends Inno (Joshua Garcia) and Eva (Julia Barretto) once more crosspaths in an accident at Binondo. This will make them remember their fruitful youth. Once nostalgia hits, will it intertwine the both them?
Genre
Romance
Cast
Joshua Garcia, Julia Barretto
Views
12,165,407

Comments (0)

Log in to comment

DuloNgKAILANMAN - Jan 18, 2019

#DuloNgKAILANMAN - Naging susi ang walang hanggang pagmamahalan nina Inno (Joshua Garcia) at Eva (Julia Barretto) upang pigilan ang away ng kanilang mga pamilya.

NAK2DoOr2Die - Jan 17, 2019

#NAK2DoOr2Die - Sinubukan tumakas ni Eva (Julia Barretto) bago pa maisagawa ni Oliver (Jameson Blake) ang kanyang nakakagimbal na balak.

NAKInDang3r - Jan 16, 2019

#NAKInDang3r - Nalagay sa panganib ang buhay ni Eva (Julia Barretto) sa kamay ni Oliver (Jameson Blake).

NAK4everOrNever - Jan 15, 2019

#NAK4everOrNever - Isang malaking sakripisyo ang ginawa nina Inno (Joshua Garcia) at Eva (Julia Barretto) sa kagustuhang matigil ang madugong sigalot ng kanilang mga pamilya.

NAK5andFighting - Jan 14, 2019

#NAK5andFighting - Unti-unting plinano nina Inno (Joshua Garcia) at Eva (Julia Garcia) ang kanilang kinabukasan habang inaayos ang kanilang bagong tahanan.

NAKSixplosiveDecisions - Jan 11, 2019

#NAKSixplosiveDecisions - Nalagay sa panganib ang buhay nina Stella (Alice Dixson) at Rebecca (Iza Calzado) sa gitna ng hindi matapos-tapos nilang giyera.

NAK7DeadlyMoves - Jan 10, 2019

#NAK7DeadlyMoves - Sapilitang pinapili ni Rebecca (Iza Calzado) si Eva (Julia Barretto) sa pagitan niya at ni Inno (Joshua Garcia).

NAKLoveOrH8 - Jan 9, 2019

#NAKLoveOrH8 - Lalong naging komplikado ang kaso ni Rebecca (Iza Calzado) laban kay Stella (Alice Dixson) dahil sa relasyon nina Eva (Julia Barretto) at Inno (Joshua Garcia).

NAKLast9Lies - Jan 8, 2019

#NAKLast9Lies - Inutusan ni Rebecca (Iza Calzado) si Eva (Julia Barretto) na tapusin ang kanyang relasyon kay Inno (Joshua Garcia).

NAKLast10Surprises - Jan 7, 2019

#NAKLast10Surprises - Tinulungan nina Inno (Joshua Garcia) at Rosemarie (Nanette Inventor) na makatas si Eva (Julia Baretto) kay Neil (Eric Tai).
LOAD MORE