X
MyPuhunan - Jun 12, 2018

MyPuhunan - Jun 12, 2018

Kilala ang Cavite dahil sa malaki nitong ambag sa ating kasaysayan pero hindi rin papatalo ang probinsya pagdating sa masasarap na pagkaing alok nito.

Date
Jun 12, 2018
About The Show
Katuwang sa pagsimula at tagumpay. Karen Davila sets out in search of uplifting stories of people who succeeded in changing their lives for the better to serve as an inspiration to families everywhere who hope for a better life and brighter future.
Genre
Lifestyle, Current Affairs
Cast
Karen Davila
Views
6,304

Comments (0)

Log in to comment