X
BAGANIAngPaparating - May 25, 2018

BAGANIAngPaparating - May 25, 2018

#BAGANIAngPaparating - Habang naghahanda ang kanyang puwersa sa paparating na giyera, inilahad ni Sarimaw (Ryan Eigenmann) kay Hukluban (Minco Fabregas) ang kanyang plano upang mapalaya si Malaya (Kristine Hermosa).

Date
May 25, 2018
About The Show
As the gods witness the clash of the regions, they decided to wreak havoc to Sansinukob to make the human race worship them. Warriors from each of the five regions of Sansinukob assembled and formed a group called “Bagani”. They are Lakas (Enrique Gil) from Taga-Disyerto, Ganda (Liza Soberano) from Patag, Lakam (Matteo Guidicelli) from Kalakal, Mayari (Sofia Andres) from Laot, and Dumakulem (Makisig Morales) from Gubat. Together, they join forces to battle the creatures the gods sent to punish humans.
Genre
Drama, Fantasy
Views
2,988,359

Comments (0)

Log in to comment

BAGANIAngPaparating - May 25, 2018

#BAGANIAngPaparating - Habang naghahanda ang kanyang puwersa sa paparating na giyera, inilahad ni Sarimaw (Ryan Eigenmann) kay Hukluban (Minco Fabregas) ang kanyang plano upang mapalaya si Malaya (Kristine Hermosa).

BAGANIBahaghari - May 24, 2018

#BAGANIBahaghari - Hindi susuko si Lakas hangga't hindi niya nakukuha si Ganda mula sa Dako Paroon. Nahirang rin si Liksi na pamunuan ang mga mandirigma ng Sansinukob hangga't hindi pa nakakabalik si Lakas.

BaganiAngDaan - May 23, 2018

#BAGANIAngDaan - Alam na ni Lakas ang daan patungo sa Dako Paroon.

BAGANIPaghahanda - May 22, 2018

#BAGANIPaghahanda - Desidido si Lakas na iligtas mula sa Dako Paroon si Ganda. Patuloy rin ang paghahanda ng mga mandirigma ng Sansinukob para sa nalalapit na giyera laban kay Sarimaw.

BAGANITinigNgKatotohanan - May 21, 2018

#BAGANITinigNgKatotohanan - Ibang dimensyon ang mapupuntahan ni Lakas sa paghahanap niya kay Ganda.

BAGANITaksil - May 18, 2018

#BAGANITaksil - Nakilala na ang taksil sa hukbo ni Sarimaw.

BAGANIKomplikadongMisyon - May 17, 2018

#BAGANIKomplikadongMisyon - Handa ba si Lakas na itaya ang kanyang buhay para mailigtas si Ganda? Naghahanda na rin ang kampo ni Sarimaw at ang kampo ng mga Bagani para sa nalalapit na digmaan.

BAGANIDagundong - May 16, 2018

#BAGANIDagundong - Desidido si Lakas na hanapin si Ganda. Nagbigay babala rin ang babaylan sa isang paparating na digmaan.

KoneksyonNgBAGANI - May 15, 2018

#KoneksyonNgBAGANI - Sa tulong ni Makiling, muling nagkaroon ng ugnayan sina Ganda at Lakas.

BAGANIGandangPangitain - May 14, 2018

#BAGANIGandangPangitain - Nakatanggap si Lakas ng isang magandang pangitain.
LOAD MORE